APIE MUS

Mūsų bendruomenę vienija Jėzaus Kristaus Evangelija. Dėl to, jog Kristus mums atleido nuodėmes ir dovanojo naują gyvenimą, kuriame bendruomenę, kuri grindžiama meile Dievui ir žmogui. Plačiau >>

KONTAKTAI

K. Donelaičio g. 10,

LT-28141 Utena

Pastorius Darius

Tel. +370 612 59 402

El. p. darius.venslovas@gmail.com

PAMALDOS VYKSTA

Sekmadieniais 11 val.

Trečiadieniais 17.30 val.

maldos susirinkimas

2019 © Utenos evangelinė bažnyčia

APIE MUS

Bažnyčios ištakos siekia 1990 m., kai Utenoje vyko pirmoji evangelizacija, kurios metu žmonės išgirdę
pamokslaujamą Dievo Žodį, panoro ir toliau drauge rinktis. Tais pačiais metais Kultūros rūmuose buvo
surengta antroji evangelizacija – tuomet bažnyčia pirmą kartą viešai buvo pristatyta miestui.

 

1992 metais buvo oficialiai įregistruota Utenos bažnyčia „Tikėjimo žodis“.
 

2017 m. bendruomenė pakeitė pavadinimą ir tapo Utenos evangelinė bažnyčia.
 

Nuo 2001 m. bažnyčiai vadovauja pastorius Darius Venslovas.
 

Per nepilnus 30 metų tikintieji dalyvavo įvairiose veiklose: Evangelijos žygyje 1995 ir 1996 metais, rengė
vaikų vasaros stovyklas, nuo 1998 metų dalyvavo tarptautinėje akcijoje „Vaikų Kalėdos“, kurią visame
pasaulyje vykdo JAV krikščioniška labdaros organizacija  „Samariečio krepšys“. Vykdydama šį projektą
bažnyčia yra išdalijus keletą tūkstančių dovanėlių miesto ir kaimo vaikams.

Tikintieji nuolat meldžiasi už savo miestą.
 

Šiuo laiku Bažnyčia išgyvena dvasinio atsinaujinimo laiką,

siekia pagarbinti dvasioje ir tiesoje savo Viešpatį Jėzų Kristų.

„Manau, kad kaip ir kitais amžiais, taip ir dabar šiuolaikinė bažnyčia turi nešti Kristaus žinią apie amžiną Dievo karalystę, į kurią patenkama per siaurus atgailos vartus, žinią apie išganymo kelią, apie tikėjimo kelionę. Tai yra Evangelijos skelbimas žodžiu ir darbais. Kiekviena karta patiria savitų iššūkių. Šiuolaikinėje postmodernioje visuomenėje gausu įvairios informacijos, veiklos, pasiūlymų, tiesos sampratų. Žmonės kupini ir nepagrįstų baimių.

Tačiau pagrindinis bažnyčios vaidmuo išlieka tas pats – būti druska ir šviesa visuose kasdienio gyvenimo srityse:

dvasinėje, socialinėje, politinėje, ekonominėje.“

(Pastorius Darius Venslovas)