APIE MUS

Mūsų bendruomenę vienija Jėzaus Kristaus Evangelija. Dėl to, jog Kristus mums atleido nuodėmes ir dovanojo naują gyvenimą, kuriame bendruomenę, kuri grindžiama meile Dievui ir žmogui. Plačiau >>

KONTAKTAI

K. Donelaičio g. 10,

LT-28141 Utena

Pastorius Darius

Tel. +370 612 59 402

El. p. darius.venslovas@gmail.com

PAMALDOS VYKSTA

Sekmadieniais 11 val.

Trečiadieniais 17.30 val.

maldos susirinkimas

2019 © Utenos evangelinė bažnyčia

JĖZUS

Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

(Jono 14, 6)

      Yra begalė klausimų, kuriuos norėtume užduoti apie Dievą: „ar Dievas realus?“, „ar tai, ką žinome apie Jį, yra tiesa?“, „ką Dievas nori daryti su mano gyvenimu?“ – tai tik keletas iš jų.

 

       Biblija galbūt neatsakys į kiekvieną klausimą apie Dievą, dažnu atveju klausimų iškils dar daugiau, tačiau vienas dalykas, kuris Biblijoje yra gana aiškus, tai atsakymas į klausimą „kas yra Jėzus?“ Vienas žinomas krikščionių rašytojas C. S. Lewis apie Jėzų rašė taip: „ Arba šis žmogus buvo ir yra Dievo Sūnus, arba jis beprotis ar netgi kažkas blogiau. Tu gali jį laikyti kvailiu, spjaudyti į jį ir užmušti kaip demoną; arba tu gali suklupti prie Jo kojų ir vadinti Jį Viešpačiu ir Dievu. Tik nereikia išsigalvoti, kad Jis buvo didysis žmonijos mokytojas, nes tai visiška nesąmonė. Jis mums nepaliko to varianto, to nebuvo Jo ketinimuose.“

 

      Jėzus giria apaštalo Petro išpažinimą apie Jį, kai Petras įvardija, jog „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“ (Mato 16, 16), nes Jėzus žinojo, kas Jis yra ir kas Jis gali būti mums – turintis galią pakeisti mūsų gyvenimus. Jėzus yra toks unikalus todėl, kad du skirtingi pasauliai susiduria Jame – dangus ir žemė, Dievas ir žmogus.

 

     Taip, Jo vardas ir dvasinė galinga jėga yra virš visko. Tačiau Jis yra ir žmogus, artimas draugas, kuris žino, kokius sunkumus patiriame ir mumis rūpinasi. Štai kodėl Biblijoje Jis vadinamas „Emanueliu“ – Dievu su mumis.

Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

(Jono 3, 16)
JĖZUI RŪPI!

Ar tu rūpi Jėzui? Taip!

Iš kur mes tai žinome?

     Dažnai mes atmetame Dievo meilę dėl savo nesėkmių, trūkumų ar nelaimingos gyvenimo istorijos. Nuodėmė atskyrė mus nuo Dievo ir mes niekaip jos neišpirksime gerais darbais ar elgesiu. Tad kaip gi mes galime priimti tai, ko neužsitarnavome? Biblija sako, kad nei „aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.“ (Romiečiams 8, 39). O priimti Dievo meilę, reiškia pasitikėti Jo kantrybe, atleidimu ir malone. Tik Jis turi galią išlaisvinti mus nuo kaltės, gėdos ir pasmerkimo, kad suteiktų mums gyvenimo pilnatvę. Vienintelis dalykas, kurį turime padaryti – tai atsigręžti į Jį.

NAUJA PRADŽIA...

      Būti išgelbėtam (ar atgimti iš aukšto) – tai priimti Dievą, Jo tikslą ir planą mūsų gyvenimui. Tai nusigręžimas nuo savo senų ydingų įpročių ir atsigręžimas į Jėzų, prašymas atleisti nuodėmes ir suteikti naują gyvenimą Jame.

 

      Romiečiams 10 skyriuje, 9 eilutėje sakoma: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.“

 

      Išgelbėjimas – tai Dievo dovana mums, kad taptume Jo vaikais.

 

      Tai yra nepakeičiamas priėmimas į Dievo šeimą ir įgalinimas gyventi pilnavertį gyvenimą, kuriuo siekiama atspindėti Dievą visai Jo kūrinijai.

 

      Jei nesate įsitikinę, kad esate teisūs prieš Dievą arba manote, kad jums reikia Jėzaus savo gyvenime, galite pasirinkti priimti Jį į savo širdį tiesiog dabar pasimeldę atgailos malda.

 

      Brangus Jėzau, meldžiuosi šia malda, nes žinau, kad elgiausi netinkamai gyvendamas be Tavęs. Atgailauju ir tikiu, kad atleisi man. Priimu Tavo meilę ir malonę ir prašau būti mano Viešpačiu. Padėk man tikėti Tavimi ir kiekvieną dieną Tave mylėti. Taip pat padėk man parodyti pasauliui, koks nuostabus Tu esi ir kokia beribė tavo meilė. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.

 

      Sveikiname! Ištarti Jėzui šiuos žodžius atgailaujančia širdimi – tai pirmas žingsnis į pačią svarbiausią gyvenimo kelionę – kelionę paskui Jėzų.

Jeigu norite, galite mums pranešti apie tai, kad priėmėte Jėzų į savo širdį ir meldėtės atgailos malda,

paspaudę žemiau esantį mygtuką.